Hoppa till innehållet

Upphandling av mark till staden

Helsingfors stad upphandlar mark för utveckling av staden och verkställande av planer. Om du är intresserad av att sälja mark, kontakta tomtenheten:

tontti@hel.fi

 15.12.2021 15:38

De allmänna områdena

För detaljplanenliga park- och gatuområden betalas ersättning.

Förköp

När objektet för en markaffär i Helsingfors överstiger 3 000 kvadratmeter, har staden rätt att tillämpa förköpsrätt enligt förköpslagen.