Suoraan sisältöön

Dagvårdsanvisningar

Dessa anvisningar och rutiner följs vid de kommunala daghemmen, inom familjedagvården, i klubbarna och till tillämpliga delar vid privata daghem.

Ansvar

 • Hämtning av barnet från dagvården
 • Kläder och utrustning
 • Skador vållade av barnet

Måltider

 • Daghemmets matsedel
 • Specialkost

Hälsa

 • Hälsovård
 • Daglig hygien
 • Tandvård för barn

Sjukfall

 • Sjukledighet och återkomst till dagvården
 • Läkemedelsbehandling
 • Behandling vid epidemier
 • Sjukledighetens inverkan på dagvårdsavgiften
 • Nyttiga nummer och länkar

Olycksfall

 • Agerande vid olycksfall
 • Anmälan om olycksfall till försäkringsbolaget och ersättning av vårdkostnader


Föräldrakommittéerna

Småbarnspedagogikens statistik i det nationella registret

Gemensam vårdnad

Avgiftsfri faderskapspenningperiod

Utflykter och evenemang

Akut dagvårdsbehov

Att få och ta emot en dagvårdsplats

Mjuklandning i dagvården

Semesterperioder bör beaktas inför dagvårdsstarten

Att söka ändring på dagvårdsbeslutet

Omplacering inom dagvården

Uppehåll i och uppsägning av dagvården

Dagvård över kommungränserna

Framställande av anmärkning på kommunal småbarnspedagogik eller småbarnspedagogik som ordnas som köptjänstDELA
06.12.2019 10:01