Suoraan sisältöön

Att få och ta emot en dagvårdsplats

Att få en dagvårdsplats 

Alla som skickat in en elektronisk ansökan har en personlig ärendemapp på adressen https://asiointi.hel.fi

Dagvårdsbeslutet och besked om dagvårdsenheten kommer att finnas i ärendemappen. Om ansökan gjorts på papper får familjen beslutet hemskickat ungefär en månad innan barnets behov av dagvård är aktuellt.

Beslut om dagvård som inleds i augusti delges i juni.

I mån av möjlighet beviljas barnet plats vid den dagvårdsenhet som familjen anmält som sitt förstahandsval. Om det inte finns några lediga platser vid de dagvårdsenheter som familjen önskat att få plats vid, diskuterar daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren alternativen med familjen innan beslut fattas.

När det finns fler sökande än platser vid en dagvårdsenhet, påverkas antagningen av barn av följande faktorer:

  • syskon
  • särskilda, individuella skäl
  • trafikförbindelser
  • andra familjespecifika skäl.

Om familjen är missnöjd med den dagvårdsplats som barnet anvisats, kan föräldrarna ansöka om omplacering till en annan dagvårdsenhet genom att meddela detta till den person som fattat dagvårdsbeslutet eller till chefen vid den dagvårdsenhet där man ansöker om plats.

Att ta emot en dagvårdsplats

Dagvårdens dagvårdsavgift tas ut från och med det startdatum för dagvården som fastställts i dagvårdsbeslutet. Om familjen inte tar emot dagvårdsplatsen som barnet beviljats, ska de informera om det så snart som möjligt, senast inom två veckor efter att beslutet delgivits.

Om familjen inte tar emot en dagvårdsplats som barnet beviljats, ska platsen ansökas på nytt. Tidsfristen för ordnande av dagvård är fyra månader och börjar när en ny ansökan eller en begäran om uppdatering av en tidigare ansökan inkommer.

Dagvårdsbeslutet förfaller inom två veckor om familjen inte lämnar barnet till dagvården enligt beslutet och inte heller kommer överens om något annat angående dagvårdsplatsen. För en dagvårdsplats som inte sägs upp debiteras halva månadsavgiften.



DELA
06.12.2019 10:03