Suoraan sisältöön

Att söka ändring på dagvårdsbeslutet

Det är möjligt att söka rättelse i ett beslut om en småbarnspedagogikplats hos fostrans- och utbildningsnämnden.

Anvisningar om ändringssökande finns bifogade till dagvårdsbeslutet.DELA
06.12.2019 10:03