Suoraan sisältöön

Dagvård


infopainikkeen kuva

Begränsningarna inom småbarnspedagogiken hävs och närundervisningen i förskolor återupptas 14.5.2020, kundmeddelande 6.5.2020 

Målet med småbarnspedagogiken i Helsingfors är att trygga förutsättningarna för att barnet ska få en bra uppväxt.

Småbarnpedagogiken syftar till att stödja en balanserad uppväxt, utveckling och inlärning samt främja barnens personliga välbefinnande.

Daghemmen är vanligtvis öppna mellan kl. 6.15 och 17.30. Det finns också daghem som är öppna på kvällstid eller dygnet runt alla dagar i veckan för barn som på grund av föräldrarnas arbete eller studier behöver skiftvård.

Öppna och stängda daghem under sommaren 2020.

Helsingfors stads familjestödsidor har information om mångsidig service och om vård och barnets utvecklingsskeden.26.06.2020 11:17