Hoppa till innehållet

Information för vårdnadshavare

Dessa anvisningar och rutiner följs vid de kommunala daghemmen, inom familjedagvården, i klubbarna och till tillämpliga delar vid privata daghem.

Dagliga rutiner och tillvägagångssätt

Middagslur och vilostund

Måltider

 • Daghemmets matsedel
 • Specialkost

Hälsa

 • Hälsovård
 • Daglig hygien
 • Tandvård för barn

Sjukfall

 • Sjukledighet och återkomst till dagvården
 • Läkemedelsbehandling
 • Behandling vid epidemier
 • Sjukledighetens inverkan på dagvårdsavgiften
 • Nyttiga nummer och länkar

Olycksfall

 • Agerande vid olycksfall
 • Anmälan om olycksfall till försäkringsbolaget och ersättning av vårdkostnader


Föräldrakommittéerna

Småbarnspedagogikens statistik i det nationella registret

Gemensam vårdnad

Avgiftsfri faderskapspenningperiod

Utflykter och evenemang

Akut dagvårdsbehov

Att få eller tacka nej till en plats inom småbarnspedagogiken

Mjuklandning i dagvården

Semesterperioder bör beaktas inför dagvårdsstarten

Att söka ändring på dagvårdsbeslutet

Omplacering inom dagvården

Uppehåll i och uppsägning av dagvården

Dagvård över kommungränserna

Framställande av anmärkning på kommunal småbarnspedagogik eller småbarnspedagogik som ordnas som köptjänst14.01.2021 12:18