Hoppa till innehållet

Information för vårdnadshavare

Dessa anvisningar och rutiner följs vid de kommunala daghemmen, inom familjedagvården, i klubbarna och till tillämpliga delar vid privata daghem.

Oförutsägbart behov av småbarnspedagogik

Beslutet om småbarnspedagogik och emottagning av plats 

Mjuklandning i småbarnspedagogiken 

Semesterperioder bör beaktas inför starten inom småbarnspedagogiken

Begäran om omprövning av beslutet om småbarnspedagogik

Önskan om att byta verksamhetsställe

Uppehåll i och uppsägning av småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik över kommungränserna

Framställande av anmärkning på kommunal småbarnspedagogik eller småbarnspedagogik som ordnas som köptjänst27.10.2021 15:28