Hoppa till innehållet

Framställande av anmärkning på kommunal småbarnspedagogik eller småbarnspedagogik som ordnas som köptjänst

Barn har rätt till trygg småbarnspedagogik av hög kvalitet. Ibland väcker dock småbarnspedagogiken frågor eller missnöje hos vårdnadshavarna. I dessa situationer bör man i första hand kontakta personalen eller vid behov föreståndaren på respektive dagvårdsenhet.

Om saken inte kan redas ut i samråd med dagvårdsenheten kan vårdnadshavarna framställa en anmärkning (54 § i lagen om småbarnspedagogik) till den för verksamheten ansvariga daghemsföreståndaren, den ansvariga personen vid verksamhetsstället eller en ledande tjänsteinnehavare inom småbarnspedagogiken.

Framställande av anmärkning på kommunal småbarnspedagogik eller småbarnspedagogik som ordnas som köptjänst

  1. Kunden skriver anmärkningen på en blanketten Anmärkning på småbarnspedagogikens verksamhet. Anmärkningen kan också framställas med ett fritt formulerat brev.

  2. I anmärkningen bör man berätta så detaljerat som möjligt vad man är missnöjd med. Det finns ingen fastställd tidsperiod för framställande av anmärkningar, men det är bra att göra det snarast möjligt för att underlätta handläggningen av ärendet.

  3. Anmärkningen riktas till Helsingfors stad Registratorskontoret.

  4. Kunden returnerar den ifyllda blanketten till adressen helsinki.kirjaamo@hel.fi eller per post till Helsingfors stad Registratorskontoret, Fostran och utbildning, PB 10, 00099 Helsingfors stad. En anmärkning bör i första hand sändas med skyddad e-post https://securemail.hel.fi/ eller per brev. Av datasäkerhetsskäl rekommenderar vi inte användning av vanlig e-post.

  5. Anmärkningen behandlas i huvudsak inom en månad från dess framställande förutom under semestertider då svarstiden kan vara längre. Om handläggningen av ärendet tar längre tid ska den som framställer anmärkningen meddelas om den uppskattade handläggningstiden.

På anmärkningen ges ett motiverat svar som förklarar hur anmärkningsärendet har utretts och till vilka fortsatta åtgärder anmärkningen eventuellt har lett. Besvär kan inte anföras över svaret på anmärkningen.  

Om anmärkningen gäller privat småbarnspedagogik ska anmärkningen framställas till den ansvariga personen vid verksamhetsstället som är föremål för anmärkningen.06.12.2019 10:04