Hoppa till innehållet

Dagliga rutiner och tillvägagångssätt

Hämtning av barnet och hemvägen

Vårdnadshavarna ska alltid i förskott komma överens med daghemspersonalen om hur hämtningen ska ske. Om barnet bor på olika adresser, kommer man skilt överens med vårdnadshavarna om vem som hämtar barnet.

Daghemspersonalen bedömer hur säker hemvägen är utifrån den information som den har då barnet ska gå hem. Hemvägens säkerhet bedöms bl.a. utifrån följande:

  • barnets ålder och färdigheter
  • hurudan förmåga och vilka möjligheter att ansvara för barnets säkerhet den som hämtar barnet har
  • hemvägens längd och eventuella undantagssituationer
  • risker i trafiken, såsom avsaknad av gångvägar, vägar som ska korsas och livlig trafik
  • barnets hälsotillstånd, tiden på dygnet, väderleksförhållanden och eventuella risker som beror på omgivningen.

Viktigt att kontaktuppgifterna för barnets vårdnadshavare alltid är uppdaterade.

Om barnet inte hämtas, ska vårdnadshavarna och den som skulle ha hämtat barnet kontaktas. Om de inte kan nås, ska man försöka få tag på andra personer som vårdnadshavarna namngivit och kan hämta barnet. Vid behov ska daghemmet kontakta socialjouren och agera på det sätt som överenskoms med dem.

Kläder och utrustning

Barnen vistas ute i alla slags väder på daghemmet och behöver väderanpassade ytterkläder och inomhuskläder, inomhusbyxor och inneskor. Barnets kläder och utrustning ska märkas med barnets namn för att förhindra att de sammanblandas med andras eller försvinner.

Daghemmet ser efter barnens utrustning (t.ex. barnvagn, cykel och egna leksaker) så väl som möjligt. De kan emellertid inte förvaras i ett låst eller bevakat utrymme. Helsingfors stad har inte försäkrat utrustning av det här slaget och ansvarar inte för egendom som skadas eller försvinner.13.05.2020 14:36