Hoppa till innehållet

Dagvård över kommungränserna

Familjens hemkommun ansvarar för att ordna en plats inom småbarnspedagogiken när platsen ansöks senast fyra månader innan behovet av småbarnspedagogik är aktuellt.

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla har ett avtal om ordnandet av småbarnspedagogiken när en familj med barn inom småbarnspedagogiken flyttar till någon av de andra avtalskommunerna. Barnets småbarnspedagogik kan från och med den 1 augusti 2018 ordnas i den tidigare hemkommunen högst fram till slutet av den hösttermin (–31 dec.) eller vårtermin (–30 juli) som följer efter flytten och högst fram till dess att barnet börjar i förskoleundervisningen. För dessa familjer upprättas ett nytt, tidsbestämt avtal om småbarnspedagogik.

När man flyttar är det bra att tänka på att den avgiftsfria småbarnspedagogiken för 5-åringar, fyra timmar per dag, som inleds hösten 2018 endast gäller barn bosatta i Helsingfors som deltar i småbarnspedagogiken i Helsingfors.
Om barnet har stannat kvar inom småbarnspedagogiken i den tidigare hemkommunen före den 1 augusti 2018, kan barnets småbarnspedagogik på basis av det tidigare avtalet fortgå fram till dess att barnet börjar i förskoleundervisningen.



31.08.2020 10:43