Hoppa till innehållet

Att få eller tacka nej till en plats inom småbarnspedagogiken

Att få en plats

Alla som skickat in en elektronisk ansökan har en personlig ärendemapp. De som ansökt om plats inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken har en ärendemapp i e-tjänsten Asti, övriga på adressen https://asiointi.hel.fi.

Beslutet om plats inom småbarnspedagogiken kommer att finnas i ärendemappen ungefär en månad innan behovet av plats är aktuellt. Småbarnspedagogiken och faktureringen börjar den dag som har angivits i beslutet.

Om familjen lämnat in en pappersansökan sänds beslutet per post.

Beslut om småbarnspedagogik som inleds i augusti delges i juni.

I mån av möjlighet beviljas barnet plats vid det verksamhetsställe som familjen uppgett som sitt första önskemål. Om det inte finns några lediga platser vid de verksamhetsställen som familjen önskat att få plats vid diskuterar daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren alternativen med familjen innan beslut fattas.

Då en plats inom småbarnspedagogiken beviljas, beaktas omfattningen av behovet av småbarnspedagogik. Om antalet sökande till ett ställe för småbarnspedagogik är större än antalet platser, beaktas syskonförhållanden, tidpunkten för när behovet av småbarnspedagogik börjar, den kortaste resan mellan hemmet och stället för småbarnspedagogiken samt individuella skäl.

Om familjen är missnöjd med den plats som barnet fått kan föräldrarna ansöka om omplacering till ett annat verksamhetsställe genom att meddela detta till den person som fattat beslutet om småbarnspedagogik eller till chefen vid det verksamhetsställe man där man ansöker om plats.

Att tacka nej till en plats

Småbarnspedagogiken och faktureringen börjar den dag som har angivits i beslutet. Om familjen inte tar emot den erbjudna platsen, ska den som har fattat beslutet underrättas snarast möjligt, dock senast en vecka innan småbarnspedagogiken börjar. I annat fall tar man ut hälften av månadsavgiften för småbarnspedagogiken och beslutet om småbarnspedagogik upphör att gälla en vecka efter startdatumet för småbarnspedagogiken.

Familjen kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken på nytt. Behandlingstiden för en ny ansökan är högst fyra månader.

Grunder för beviljande av en plats inom småbarnspedagogiken


10.02.2021 11:02