Hoppa till innehållet

Att få och tacka nej till en plats inom småbarnspedagogiken

Att få en plats

Alla som skickat in en elektronisk ansökan har en personlig ärendemapp. De som ansökt om plats inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken har en ärendemapp i den nya E-tjänsten för lärande, övriga på adressen https://asiointi.hel.fi.

Beslutet om plats i småbarnspedagogiken kommer att finnas i ärendemappen ungefär en månad innan behovet av plats är aktuellt. Om ansökan gjorts på papper får familjen beslutet hemskickat per post.

Beslut om småbarnspedagogik som inleds i augusti delges i juni.

I mån av möjlighet beviljas barnet plats vid det verksamhetsställe som familjen uppgett som sitt första önskemål. Om det inte finns några lediga platser vid de verksamhetsställen som familjen önskat att få plats vid diskuterar daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren alternativen med familjen innan beslut fattas.

När det finns fler sökande än platser vid ett verksamhetsställe påverkas antagningen av barn av följande faktorer:

  • syskon
  • särskilda, individuella skäl
  • trafikförbindelser
  • andra familjespecifika skäl.

Om familjen är missnöjd med den plats som barnet fått kan föräldrarna ansöka om omplacering till ett annat verksamhetsställe genom att meddela detta till den person som fattat beslutet om småbarnspedagogik eller till chefen vid det verksamhetsställe man där man ansöker om plats.

Om verksamhetsspråket vid ditt andra eller tredje daghemsönskemål inte är det samma som vid ditt förstahandsval ska du kontakta daghemsföreståndaren vid ditt förstahandsval och uppge dina övriga önskemål för hen.

Att tacka nej till en plats

Avgiften för småbarnspedagogik tas ut från och med det startdatum som fastställts i beslutet om plats i småbarnspedagogiken. Om familjen inte tar emot platsen som barnet beviljats ska de informera om det så snart som möjligt, men senast inom två veckor efter att beslutet delgivits.

För en plats som inte sägs upp debiteras halva månadsavgiften och beslutet om småbarnspedagogik förfaller inom en vecka efter startdatumet för småbarnspedagogiken.

Familjen kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken på nytt. Behandlingstiden för en ny ansökan är fyra månader.

31.08.2020 10:43