Hoppa till innehållet

Avgiftsfri faderskapspenningperiod

Familjen får ha kvar dagvårdsplatsen under faderskapspenningperioderna

När ett barn som redan börjat i dagvården stannar hemma för en faderskapspenningperiod bibehålls rätten till samma dagvårdsplats och barnets frånvarodagar dras av från månadsavgiften. Föräldrarna lämnar in FPA:s beslut om faderskapsledighet till dagvårdsenheten för registrering av ett uppehåll i dagvården.

Frånvaron på grund av faderskapspenningperioder ska meddelas till dagvårdsenheten senast två veckor innan ledigheten avses inledas.

Faderskapspenningperioden är högst 54 vardagar (lördag medräknad) och den ska hållas innan barnet fyllt två år. Faderskapsledigheten kan delas upp på högst fyra perioder med 1–18 vardagar var. Faderskapsledigheten efter föräldrapenningperioden kan delas upp på högst två perioder.

Mer information
Faderskapsledighet på FPA:s webbplats
Kommunförbundets cirkulär06.12.2019 10:02