Hoppa till innehållet

Föräldrakommittéerna

Föräldrarna får gärna delta i planeringen av småbarnsfostran och verksamheten med personalen.

Föräldrarna kan inrätta föräldrakommittéer som stöder och kompletterar dagvården och småbarnsfostran. För föräldrakommittén väljs en ordförande och en kassör bland föräldrarna till de barn som deltar i dagvården.

Föräldrarna eller föräldrakommittén kan utan kostnad använda enhetens lokaler för att ordna tillställningar som stöder dagvården. Barnets föräldrar har vårdansvaret om tillställningen ordnas utanför dagvårdens tjänstetider.

Föräldrarna eller föräldrakommittén finansierar sin egen verksamhet och bokföringen ordnas på ett sådant sätt att alla föräldrar kan granska den. Dagvårdspersonalen kan enligt stadens instruktioner inte delta i kommitténs medelsinsamling eller -förvaltning.06.12.2019 10:02