Hoppa till innehållet

Gemensam vårdnad

Enligt lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (5 §, 1 mom.) fattar barnets vårdnadshavare gemensamt beslut som gäller de uppgifter som hör till vårdnaden om barnet, eller också kan domstolen besluta hur uppgifterna ska fördelas mellan vårdnadshavarna.

Ansökan om dagvård kan ställas av den vårdnadshavare hos vilken barnet bor. Därför ska föräldrar med gemensam vårdnad komma överens med varandra om samverkan och om åtkomsten till information som gäller barnets dagvård.

Båda föräldrarna som har gemensam vårdnad om barnet är fostringspartner för dagvårdspersonalen i ärenden som gäller barnet. Praktiska arrangemang kring dagvården, till exempel dagvårdsdagarnas längd och semestrar, avtalas vanligtvis med den förälder som bor med barnet. Meddelanden som skickas med barnet ska lämnas till den förälder som bor med barnet. Vem som hämtar barnet avtalas vid behov separat med båda föräldrarna.

Genomförandet av barnets småbarnsfostran diskuteras i första hand med båda vårdnadshavarna, alternativt med den förälder som bor med barnet. I barnets plan för småbarnsfostran kan man även nedteckna hur föräldrarnas syn på uppfostran skiljer sig.

Avtal gällande vårdnaden om barnet, barnets boende och umgängesrätt.06.12.2019 10:02