Hoppa till innehållet

Hälsa

Utgångspunkten för barndagvården är att erbjuda en trygg vårdmiljö som stöder barnets utveckling. Föräldrarna har ansvaret för barnets hälsovård. Barnets ärenden sköts konfidentiellt.

Hälsovård

Anställda vid barnrådgivningsbyråerna kallas vid behov till dagvården för att hålla anföranden om aktuella teman för familjerna och dagvårdspersonalen. Barnrådgivningens regelbundna kontroller görs i samarbete med föräldrarna och dagvårdspersonalen.

Hälsovårdspersonalen deltar vid behov i samtalen gällande barnets vård och ordnandet av stödåtgärder, om föräldrarna ger sitt tillstånd för detta.

Daglig hygien

I dagvården tvättas händerna med tvål och vatten varje gång när man kommer in, före varje måltid och när man har nyst eller hostat.

Om hälsovårdspersonalen under en epidemi rekommenderar att man använder handdesinfektionsmedel, får barnen i dagvården desinficera händerna med alkoholfritt handdesinfektionsmedel som fås från anskaffningscentralen. Enligt rekommendationen ska inga medel användas i sprayform, eftersom sprayen kan spridas till ett större område och inandas.

Tandvård för barn

Inom dagvården förebyggs karies på följande sätt:

  • regelbundna måltider
  • så lite socker som möjligt
  • inget småätande
  • barnen får xylitolpastiller efter lunchen.

Hemma ska barnets tänder borstas två gånger om dagen.06.12.2019 10:02