Hoppa till innehållet

Mjuklandning i dagvården

Barnets dagvårdsenhet kommer med närmare information om hur mjuklandningen och dagvårdsstarten kommer att ske. 

Som en del av mjuklnadningen gör daghemmets föreståndare tillsammans med en kollega ett hembesök innan dagvården startar. Den personal som har ansvaret för barnets vård och fostran kommer tillsammans med barnets föräldrar överens om en mjuklandningsperiod, som beroende på barnets ålder och behov är cirka 1–2 veckor lång.

Barnet mjuklandas i dagvården tillsammans med föräldrarna. Hemma kan barnet och föräldrarna tillsammans fundera på hur det är i dagvården, vad de andra barnen och vuxna heter och hurdana leksaker det finns. Dagvårdsenheten blir bekant och trygg för hela familjen. Barnet kan så småningom stanna i dagvården längre och längre tider utan föräldern.

Med personalen förs ett inledande samtal där föräldrarna kan berätta om barnets individuella egenskaper, preferenser och karaktärsdrag och ställa frågor om praktiska rutiner i dagvården. Det lönar sig alltid att fråga om det är något som man funderar över i anslutning till dagvården.

Under semesterperioder på sommaren och i samband med jul- och nyårshelgerna är en del av dagvårdspersonalen på semester och mjuklandningen kan genomföras av andra personer än barnets egna pedagoger. Det är bra att diskutera också detta redan när man kommer överens om mjuklandningstiden.31.08.2020 10:43