Hoppa till innehållet

Måltider

Måltiderna ordnas, med vissa undantag, av Palmia.

Daghemmets matsedel

Daghemmen har en enhetlig matsedel. Dessutom har skiftesdaghemmen en egen matsedel. Du hittar matsedeln för respektive daghem på daghemmets finska webbplats under länken ruokalista.

Daghemmens matsedel
Kommunala daghem i alfabetisk ordning

Specialkost

För barn som får dagvård vid Helsingfors stads daghem ordnas specialkost av hälsomässiga orsaker.

Anmäl barnets behov av specialkosten till daghemmet med den för ändamålet avsedda blanketten som du lämnar in till daghemsföreståndaren. Bifoga vid behov ett läkarintyg.

För laktosintolerans krävs inget läkarintyg

Barn som lider av milda allergisymptom, till exempel klåda i munnen, hudrodnad eller laktosintolerans behöver inte genomgå separata undersökningar eller uppvisa läkarintyg. Det räcker att ta hänsyn till överkänsligheten vid måltiderna och undvika födoämnet som orsakar irritation. 

Laktosintolerans är ett förargligt men ofarligt besvär. Det är inte fråga om en sjukdom eller ett allergisymptom. Barnet ska undvika laktoshaltiga produkter enligt sin individuella tolerans eller använda de laktosfattiga produkter som bjuds. Kalciumbehovet ska vid behov säkerställas med till exempel kalktabletter.

För specialkost av religiösa eller etiska skäl krävs inget läkarintyg

Om barnet till exempel har en religiös eller vegetarisk kost behövs inget läkarintyg. Anmälan görs med samma blankett som anmälan om specialkost.

När behövs ett läkarintyg?

Ett läkarintyg om specialkost behövs om ditt barn har diabetes eller celiaki eller får svåra allvarliga allergisymptom av vissa livsmedel. De vanligaste allergenerna som orsakar allvarliga reaktioner är mjölk, ägg, vete, fisk och nötter. Om ditt barn lider av medfödd avsaknad av enzymet laktas krävs ett läkarintyg. Detta är mycket ovanligt.

Gemensamma praxis

Vid alla Helsingfors stads daghem, skolor, gymnasier och läroanstalter följs samma gemensamma praxis rörande specialkost. Dessa baserar sig på det nationella allergiprogrammet. Helsingfors stad vill bjuda näringsmässigt mångsidig och god mat även till barn med specialkost.

Blankett för anmälan om specialkost (pdf)06.12.2019 10:01