Hoppa till innehållet

Olycksfall

Agerande vid olycksfall

Vid ett olycksfall ges omedelbart första hjälpen och föräldrarna meddelas om händelsen snarast. Om olyckan kräver fortsatt vård, tas barnet beroende på vad som hänt antingen till närmaste hälsostation, tandklinik, olycksfallsenheten vid tandkliniken i centrum eller hälsocentraljouren för barn eller specialistjouren för barn vid HNS sjukhus för barn och unga på adressen Stenbäcksgatan 11. Vid behov skickar enheten inom den offentliga hälsovården barnet vidare till en privat tjänsteleverantör.

Om barnet behöver hjälpmedel efter en olycka, bedömer enhetschefen tillsammans med föräldrarna barnets möjligheter att delta i verksamheten.

Anmälan om olycksfall till försäkringsbolaget och ersättning av vårdkostnader

Helsingfors stad har försäkrat barnen som är i dagvården. Personalen vid dagvårdsenheten anmäler olycksfallet till försäkringsbolaget. Av vårdkostnaderna på grund av olyckan ersätter försäkringsbolaget de avgifter som tas ut inom den offentliga hälsovården, eller också ersätts kostnaderna för sådan privat hälsovård som man har blivit remitterad till.

Varken försäkringen eller Helsingfors stad ersätter inkomstförluster på grund av eventuell hemvård av barnet.

Olycksfallen inom dagvården följs upp systematiskt.06.12.2019 10:02