Hoppa till innehållet

Omplacering inom dagvården

Önskan om omplacering inom dagvården ska meddelas till föreståndaren för barnets nuvarande dagvårdsenhet eller den dagvårdsenhet dit man önskar flytta barnet. För omplacering behöver ingen ny ansökan fyllas i. Tjänsterna i samband med omplacering av barnet sköts av föreståndaren för den nya dagvårdsenheten.

På önskemål om omplacering tillämpas samma placeringsprinciper som på nya sökande.

Familjens tidigare dagvårdsbeslut gäller tills barnet börjar skolan och omplacering meddelas till familjen med ett meddelande om placering.

Förutsättningarna för att få en skiftvårdplats är att föräldern eller båda föräldrarna som bor i samma hushåll har regelbundet skiftarbete eller regelbundna kvällsstudier. 

Barnets vårdtider anmäls till vårdplatsen en vecka i förväg. Om huvuddelen av barnets vårdtider förläggs under de normala öppettiderna, finns inte grund för skiftvård.

När behovet av skiftvård upphör, minskar eller när vårdplatsen används mindre än det som angivits, flyttas barnet till en grupp eller enhet med verksamhet inom de normala öppettiderna och reservvård erbjuds vid behov på skiftdaghem.31.08.2020 10:43