Hoppa till innehållet

Småbarnspedagogikens statistik i det nationella registret

Uppgifter om alla barn i småbarnspedagogik förs in i informationsresursen inom småbarnspedagogiken. I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om informationsresursen och den tas i bruk i hela landet.

Vårdnadshavarna kommer att under våren 2019 ha möjlighet att se de uppgifter som lagrats i resursen. Instruktioner om hur man kommer in i systemet och hur man korrigera uppgifter kommer att skickas till vårdnadshavarna.

Utbildningsstyrelsen upprätthåller Informationsresursen inom småbarnspedagogiken.

Utbildningsstyrelsen meddelande (pdf)06.12.2019 10:04