Hoppa till innehållet

Uppehåll i och uppsägning av dagvården

Uppehåll i dagvården

När barnet har varit i dagvården en termin (cirka 4 mån.) kan föräldrarna göra tillfälligt uppehåll i dagvården. Uppehållet ska avtalas på förhand med chefen för dagvårdseneheten och det ska vara i minst fyra månader. Ett barn under tre år har då rätt till hemvårdsstöd och barn under skolåldern har rätt till basbeloppets syskontillägg.

Om familjen förlänger uppehållet ska detta meddelas till dagvårdsenheten så att tiden mellan meddelandet och barnets återvändande till dagvården är minst fyra månader. För uppehållet tas inga dagvårdasavgifter ut. Om uppehållet slutar efter september förlorar familjen sin avgiftsfria julimånad följande sommar.

Vi strävar efter att i mån av möjlighet trygga kontinuiteten i barnets vårdförhållande, så att barnet efter uppehållet kan återvända till samma daghem och, om möjligt, även till samma grupp inom familjedagvården.

En ny dagvårdsansökan behöver inte fyllas i. Om uppehållet varar över två år avbryts vårdförhållandet och vid behov ansöker man om en ny dagvårdsplats för barnet.

Uppsägning av dagvården

Föräldrarna ska meddela om upphörandet av barnets vårdförhållande till dagvårdsenheten så snart som möjligt och senast en månad innan vårdförhållandet upphör, så att nästa familj kan ges besked om placering av barnet en månad innan deras dagvårdsbehov börjar.

 31.08.2020 10:43