Hoppa till innehållet

Starten inom småbarnspedagogiken

Då barnet börjar småbarnspedagogiken reserveras det tid till inledande samtal. Under samtalet har ni möjlighet att berätta lite om ert barn och om förväntningarna och önskemålen kring starten inom småbarnspedagogiken. Personalen inom småbarnspedagogiken berättar om verksamheten i barngruppen, dagsrytmen och exempelvis hurdana kläder barnet behöver.

Vårdnadshavare/föräldrar och personalen inom småbarnspedagogiken kommer överens om hur barnet bekantar sig med sin grupp. Den så kallade mjuklandningsperioden är vanligtvis en vecka lång, men längden kan anpassas efter individuella behov. I början bekantar sig barnet med gruppen tillsammans med vårdnadshavaren/föräldern eller en annan nära vuxen.

För barn som flyttar från en grupp till en annan ordnas det tillfällen där hen får leka och lära känna både barn och vuxna i den nya gruppen.

Starten inom småbarnspedagogiken -meddelande
26.02.2021 09:57