Hoppa till innehållet

Tillfällig småbarnspedagogik

Barnet kan få en tillfällig plats inom småbarnspedagogik för ett kortvarigt behov, i mån av verksamhetsställets resurser.

Att få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd eller att ha en dagvårdsplats i en annan kommun utgör inget hinder för att använda en tillfällig plats.

Vårdtid / dag Första barnet / dag Andra barnet / dag
Heldagsvård över 5h 46,20 e 24,70 e
Halvdagsvård under 5h 24,70 e 15,30 e

Du kan kontakta daghemsföreståndaren eller familjedagvårdens ledare för att höra dig för om tillfällig småbarnspedagogik.

Kontaktuppgifterna till daghemsföreståndarna finns på daghemmens webbplatser. Daghemmen är ordnade alfabetiskt eller efter områdesvis

Kontaktuppgifterna till familjedagvårdsledarna hittar du på familjedagvårdområdenas webbplatser.10.09.2020 11:32