Hoppa till innehållet

Tvåspråkig småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik och förskoleundervisningen kan också ges på två språk. Det finns olika former av tvåspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning: språkbad, omfattande småbarnspedagogik på två språk och språkberikad småbarnspedagogik. Dessa skiljer sig från varandra utgående från hur mycket det främmande språket ingår i verksamheten.
 
I språkbad arrangeras småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen helt på svenska. I omfattande småbarnspedagogik och förskoleundervisning på två språk ordnas över 25 % av verksamheten på det främmande språket, och i språkberikad småbarnspedagogik högst 25 %.
 
Målet med den tvåspråkiga småbarnspedagogiken är att utveckla barnens språkfärdigheter i finska språket och det nya språket som ska inläras. I åldern då barnen deltar i småbarnspedagogiken sker språkinlärningen som en naturlig del av andra aktiviteter, till exempel genom lek, sång och spel.06.12.2019 10:04