Hoppa till innehållet

Språkbad

Språkbad är en undervisningsmetod varigenom barnen lär sig det andra inhemska språket genom att höra och använda det i daghemmet och skolan. I Helsingfors språkbadsdaghem och -skolor är undervisningsspråket svenska. Språkbad riktar sig därmed till barn som inte kan svenska. Målet med språkbad är funktionell tvåspråkighet och grundlig färdighet i svenska.

Tidigt fullständigt språkbad startar tidigast det år barnet fyller fyra. De som börjar med språkbadsundervisning behöver inte kunna svenska, utan de kan använda sitt modersmål tills de har tillräckligt med färdigheter för att använda svenska. Ansökan till språkbad ska lämnas in senast 31.3 och familjerna får beslutet innan slutet av april. 

Ansökan sker normalt genom en ansökan om småbarnspedagogik. Ifall barnet redan omfattas av småbarnspedagogiken, kan vårdnadshavaren komma överens om en ansökan om förflyttning med vårdplatsen.

I daghemmet använder personalen enbart språkbadsspråket med barnet, men de förstår också finska. Barnen kan fritt använda det språk de vill. Så småningom övergår barnen av sig själva till att använda språkbadsspråket, vilket de också uppmuntras till. Ordens och begreppens betydelser kompletteras bland annat med ansiktsuttryck och gester.

Förutsättningar för språkbad

  • 4-6 års ålder
  • svenska är ett nytt språk för barnet
  • ett av språken som talas hemma är finska
  • vårdnadshavarna är redo att binda sig till språkbadsstigen inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

Språkbadsstigen

Att förbinda sig till språkbad innebär att man går igenom hela språkbadsstigen. Efter daghemmet fortsätter barnens språkbad genom hela låg- och högstadiet. Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är undervisningsspråket enbart svenska. Under årskurs 1–2 är ungefär 90 procent av undervisningen på svenska, under årskurs 3–4 ungefär 70 procent och under årskurs 5–9 ungefär hälften av undervisningen på svenska.

Principerna för att väljas till språkbad

  • Barnen som väljs till språkbadsgruppen ska kunna fortsätta språkbadsundervisningen på språkbadsklassen.
  • Man försöker placera syskon i samma enhet, ifall det med tanke på utbudet av tjänster är möjligt.
  • För att säkra språkbadsstigen och för att stöda föräldrarnas förbindelse till språkbadet prioriteras i ansökan syskon som fortsätter i samma språkbadsdaghem eller som fortsätter språkbadsstigen på lågstadiets årskurs 1 eller 2. Ifall det finns fler syskon än det går att ta med i gruppen, och inga praktiska arrangemang som daghemmet erbjuder lyckas, är ett sista alternativ att valet görs genom lottning.
  • Ifall det efter valen av prioriterade elever är färdigt fortfarande finns fler sökanden som uppfyller kraven än det finns lediga platser, och inga praktiska arrangemang som daghemmet erbjuder lyckas, är ett sista alternativ att valet görs genom lottning.


04.06.2021 08:56