Hoppa till innehållet

Språkberikad förskoleundervisning

Inom den språkberikade, det vill säga snävare, tvåspråkiga förskoleundervisningen arrangeras högst 25 % av verksamheten på andra språk än finska. Språkberikad förskoleundervisning arrangeras på svenska, franska, ryska, engelska och spanska. Verksamheten på målspråket är en regelbunden och naturlig del av gruppens verksamhet. Språkberikad förskoleundervisning förverkligas antingen så att förskoleundervisningsgruppens egen lärare ger språkberikad förskoleundervisning eller så besöker en ambulerande förskollärare för språkberikad förskoleundervisning regelbundet gruppen.

I Helsingfors finns fyra ambulerande förskolelärare för språkberikad förskoleundervisning, som använder sina egna målspråk i förskoleundervisningsgrupperna och möjliggör språkinlärning för barnen som en del av förskoleundervisningen. I den språkberikade förskoleundervisningen används målspråket sida vid sida med finskan i lek, sång och med hjälp av funktionella metoder. Målet med den språkberikade förskoleundervisningen är att bekanta sig med ett nytt språk och att skapa en positiv attityd gentemot inlärningen av ett nytt språk. Den språkberikade förskoleundervisningen stöder på ett naturligt sätt mångspråkighet och möten mellan olika kulturer.

Språkberikad förskoleundervisning erbjuds i följande daghem:

  • Franska: Auringonkukka, Satakieli, Valkea och Toivo
  • Svenska: Satama
  • Ryska: Leipuri och Myllyratas
  • Engelska: Aapiskukko, Franzenia, Hertta, Herttua, Himmeli, Jätkäsaari, Kanava, Kulosaari, Maunula, Merituuli, Pacius, Perttu, Sakara, Suurmetsä, Vaskiniitty, Viikinki
  • Spanska: Alku-Käpylinna och Kesäheinä


17.06.2021 15:57