Hoppa till innehållet

Småbarnspedagogik på kvällar, nätter och helger

Det ordnas småbarnspedagogik på kvällar, nätter och helger för barn vars föräldrar har regelbundet skiftarbete eller studerar.

Behovet anses vara regelbundet om barnet behöver småbarnspedagogik på kvällar, nätter eller helger i medeltal fem dagar i månaden under tre månaders tid.

Om behovet är mindre än så ordnas småbarnspedagogiken i ett vanligt daghem eller som familjedagvård och vid behov i ett daghem som erbjuder skiftomsorg. Alla vårdnadshavare i hushållet ska uppvisa ett bevis på skiftarbete eller studier.

Dygnet-runt-daghem är öppna dygnet runt alla veckodagar.

Daghem öppna kvällstid är vid behov öppna till klockan 22. 

Barnets vårdtider baseras på föräldrarnas arbetspass eller studieschema. Behovet av småbarnspedagogik ska anmälas senast klockan 16 på tisdagen veckan innan.

När behovet av småbarnspedagogik på kvällar, nätter eller helger minskar eller upphör ordnas plats för barnet på en enhet eller i en grupp med verksamhet inom de normala öppettiderna.

Daghemmen meddelar skilt om öppethållningstiderna på sommaren och under helgdagar.15.09.2020 10:39