Suoraan sisältöön

Vård kvällstid och dygnet runt

Under den tid som föräldrarna har skiftarbete eller studerar kan barnet få kvälls-, natt- och veckoslutsvård.

Dygnetruntdaghem är öppna dygnet runt alla veckodagar.

Daghem som ger kvällsvård är vid behov öppna till kl. 22. Man kommer överens om vårdtiderna med föreståndaren för dagvårdsenheten i samband med att serviceplanen utarbetas.

Barnets dagvårdstider baseras på föräldrarnas arbetsskift eller studieschema. När behovet av skiftvård upphör, minskar eller när den används mindre än vad som angivits, ordnas en vårdplats för barnet på en enhet eller i en grupp med verksamhet inom de normala öppettiderna. 

Därutöver kan tillfällig skiftvård ordnas i en skiftvårdgrupp eller på ett skiftdaghem. Behovet av skiftvård ska anmälas senast klockan 16 på tisdagen veckan innan.

På sommaren och under helgdagar har skiftvårdsdaghemmen jour enligt ett skilt tillkännagivande som ges åt föräldrarna i daghemmen.

Daghem som erbjuder kvälls- och dygnetruntvård

Spelregler för kvällsvård och dygnetruntvårdDELA
06.12.2019 10:08