Hoppa till innehållet

Familjedagvård

Familjedagvård är dagvård för barn under skolåldern i små grupper, där en hemlik miljö, grundläggande vård, lek och lugn betonas.

Familjedagvården är barnomsorgsverksamhet som ordnas i vårdarens hem, i barnets hem eller i ett skilt planerat gruppfamiljedaghem.

Inom familjedagvården anpassas vårdarens arbetstid till barnens vårdtider. Verksamhetstiden är i regel 8–9 timmar per dag. Man kommer närmare överens om vårdtiden innan dagvården inleds.

Barngruppens storlek

I alla former av familjedagvård är storleken på barngruppen fyra.
Dessutom kan i gruppen placeras på eftermiddagen barn i förskoleåldern eller skolbarn.

Olika former av familjedagvård

  • familjedagvård i vårdarens hem
  • gruppfamiljedagvård
  • trefamiljsdagvård.

Dagvårdsavgifterna fastställs på samma grunder som inom daghemsvården. Familjedagvården och daghemsvården söks med samma dagvårdsansökan.

Helsingfors barnomsorgsplan styr innehållet i dagvårdens verksamhet. För varje barn utarbetas tillsammans med föräldrarna en barnomsorgsplan.

Mer information om familjedagvårdstjänster i ditt område fås av den ansvariga chefen för familjedagvården i området.06.12.2019 10:10

Privat familjedagvård

Information om privata familjedagvårdare i det egna området fås av familjedagvårdsledaren i området.