Hoppa till innehållet

Familjedagvård i vårdarens hem

Familjedagvårdaren är en av kommunen anställd barnskötare som tar hand om barn i sitt eget hem. Barngruppen kan bestå av högst fyra barn under skolåldern. Dessutom kan ett barn i förskoleåldern eller ett barn i grundskolan placeras i gruppen på deltid.

Dagvårdstiden avtalas skilt för varje barn enligt föräldrarnas arbetstider, studier eller andra behov. En familjedagvårdare arbetar i regel 8–9 timmars arbetsdagar och i genomsnitt 40 timmar i veckan.

Under familjedagvårdarens frånvaro ordnas reservvård för barnet. Man kommer överens om barnets reservvårdplats när barnet börjar i dagvården och i mån av möjlighet ges tillfälle att bekanta sig med reservvårdplatsen. Reservvården ges i regel hos en annan familjedagvårdare, inom gruppfamiljedagvården eller i ett daghem.

Familjedagvårdarens chef är familjedagvårdsledaren i området. Han eller hon ger ytterligare information om familjedagvården och vårdenheterna.

Familjedagvårdsledarna06.12.2019 10:10