Hoppa till innehållet

Gruppfamiljedagvård

I gruppfamiljedagvården arbetar två familjedagvårdare i utrymmen som upprätthålls av kommunen. Gruppen består av åtta barn under skolåldern. Dessutom kan i gruppen på deltid placeras två barn i förskoleåldern eller två barn som deltar i den grundläggande utbildningen.

Om det i gruppfamiljedagvårdshemmet arbetar tre vårdare, har en vårdare till exempel barnskötar- eller närvårdarexamen. Då består gruppen av tolv barn.

Gruppfamiljedaghemmen har i regel öppet kl. 7–17.

Familjedagvårdarens chef är familjedagvårdsledaren i området. Han eller hon ger vid behov ytterligare information om gruppfamiljedagvård.

Familjedagvårdsledarna06.12.2019 10:11