Hoppa till innehållet

Trefamiljsdagvård

Familjedagvård ordnas även i barnens hem och då är barnskötaren stadens trefamiljsdagvårdare. Barngruppen består av barn ur samma familj eller olika familjer.

Barngruppen i trefamiljsdagvård

Barngruppen kan bestå av högst fyra barn under skolåldern. Dessutom kan ett barn i förskoleåldern eller i grundskolan vara i gruppen på deltid. Dagvårdspoolen kan bildas av 1–4 familjer och i regel sköts barnen växelvis i familjernas hem. Trefamiljsdagvård kräver flexibilitet och samarbetsfärdigheter av familjerna.

Barnen i trefamiljsdagvård är försäkrade under dagvårdsdagen. Stadens försäkring ersätter inte skador på egendom.

Att söka till trefamiljsdagvården

Du kan ansöka plats i trefamiljsdagvård genom e-tjänsten Asti senast fyra månader innan behovet av småbarnspedagogik är aktuellt.

Mer information om trefamiljsdagvården och vårdplatser får du av ledaren för familjedagvården i området.

Familjedagvårdsledarna21.10.2021 12:48