Hoppa till innehållet

Fostringsgemenskap och vikariearrangemang

Fostringsgemenskap

När vårdförhållandet inleds håller föräldrarna och dagvårdaren ett inledande samtal. När barnet har gått i dagvården ungefär två månader upprättar föräldrarna och dagvårdaren en plan för småbarnsfostran för barnet, som utvärderas en gång varje verksamhetsperiod.

Trefamiljsdagvårdaren är anställd av Helsingfors stad och har en arbetstid på i genomsnitt 40 timmar i veckan. Om arbetstiden överskrider åtta timmar om dagen ska den utjämnas med lediga dagar.

Vikariearrangemang

När barnet är sjukt eller konvalescent tar föräldrarna hand om det. När dagvårdaren är frånvarande ordnas barnens reservvård i enlighet med en plan som upprättats på förhand. Reservvården ges i regel i ett gruppfamiljedaghem eller i ett daghem.06.12.2019 10:11