Hoppa till innehållet

Måltiderna i trefamiljsdagvård

Föräldrarna planerar matsedeln på förhand för en vecka åt gången. Man följer rekommendationerna för dagvården och informerar de övriga familjerna vars barn är med i barngruppen om matsedeln i början av veckan.

Föräldrarna skaffar råvarorna för måltiderna och förbereder maten enligt matsedeln. Dagvårdaren värmer upp maten, lagar salladerna och råkosten samt mellanmålen som föräldrarna planerat.

Föräldrarna får kostnadsersättning för måltiderna som serveras under dagvårdsdagen. Ersättningen betalas ut i efterhand. Trefamiljsdagvårdaren bokför antalet måltider månatligen och det faktiska antalet kontrolleras varje månad.06.12.2019 10:11