Hoppa till innehållet

Trefamiljsdagvård

Familjedagvård ordnas även i barnens hem och då är barnskötaren en trefamiljsdagvårdare. Barngruppen består av fyra barn ur samma familj eller olika familjer. Dagvården ges hemma hos familjerna.

Barngruppen i trefamiljsdagvård

Barngruppen kan bestå av högst fyra barn under skolåldern. Dessutom kan ett barn i förskoleåldern eller i grundskolan vara i gruppen på deltid. Dagvårdspoolen kan bildas av 1–4 familjer och i regel sköts barnen växelvis i familjernas hem. Trefamiljsdagvård kräver flexibilitet och samarbetsfärdigheter av familjerna.

Barnen i trefamiljsdagvård är försäkrade under dagvårdsdagen. Stadens försäkring ersätter inte skador på egendom.

Att söka till trefamiljsdagvården

Man ansöker om plats i trefamiljsdagvården med en elektronisk ansökan senast fyra månader innan dagvårdsbehovet är aktuellt. På blanketten väljs först alternativet familjedagvård och sedan alternativet trefamiljsdagvård. Beslut om dagvårdsplats fattas av familjedagvårdsledaren.

Mer information om trefamiljsdagvården och vårdplatser får du av ledaren för familjedagvården i området.

Familjedagvårdsledarna

Ansökan06.12.2019 10:11