Hoppa till innehållet

Välkommen till förskolan

I Helsingfors ordnas förskoleundervisning i många daghem och vissa skolor. Undervisningen ges fyra timmar per dag under skolornas verksamhetstider. Då du ansöker om förskoleundervisning kan du samtidigt ansöka om den kompletterande kommunala småbarnspedagogiken ditt barn behöver utöver förskolan. Om barnet redan deltar i den kommunala småbarnspedagogiken behövs ingen ny ansökan.

Tervetuloa esiopetukseen
Welcome to preschool

Ansökan till förskoleundervisningen under verksamhetsperioden 2021-2022

Läs mer: ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning

Gå till den elektroniska ansökan

Information om barnets förskoleplats skickas till vårdnadshavarna i mars.

Det är inte möjligt att ansökan om förskoleplats i privata daghem eller skolor genom den elektroniska ansökan. Om du ansöker om en plats i ett privat daghem eller skola ska du kontakta verksamhetsstället du valt direkt.

Ansökan med blankett

Du kan söka till förskoleundervisningen med en blankett i pappersform till exempel i följande situationer:

  • barnet har inte en finländsk personbeteckning
  • familjen har inte finländska nätbankskoder
  • det är av andra skäl inte möjligt att fylla i ansökan elektroniskt.

Den ifyllda ansökan skickas per post eller lämnas in till det daghem man i första hand sökt till.

Ansökan till förskoleundervisning (pdf)

Anmälan om frånvaro från förskoleundervisningen (pdf)

Att ta emot en förskoleplats per sms

Ditt barn ska börja i förskolan nästa höst! Förskoleplatsen anvisas i första hand inom det elevupptagningsområde där barnet bor. Ett sms-meddelande om en förskoleplats sänds 7.1.2021 på finska. Det är möjligt att få förfrågan på svenska och engelska genom att följa dessa anvisningar. Sms:et sänds till det nummer som du har meddelat daghemmet att ni i första hand ska kontaktas på.

Att ta emot en förskoleplats via sms, pdf

Klicka på bilderna för att förstora dem:

Först får du ett förhandsmeddelande. På det meddelandet behöver du inte svara. Därefter får du förfrågan på finska. Svara C om du vill ha förfrågan på svenska.

Först får du ett förhandsmeddelande. På det meddelandet behöver du inte svara. Härnäst kommer du att på finska erbjudas en plats i förskola. Om du vill ha förfrågan på svenska svarar du C.

Om du tar emot platsen ska du svara A.Om du inte tar emot platsen ska du svara B.

Om du tar emot platsen ska du svara A. Då får du ett sms där ditt val bekräftas samt information om det officiella beslutet.

Om du inte tar emot platsen ska du svara B. Då får du ett meddelande om att ansöka om plats i förskola på adressen asiointi.hel.fi före 22.1.2021.

Om det uppstår problem kan du kontakta daghemsföreståndaren.16.12.2020 10:06