Hoppa till innehållet

Antagning till förskoleundervisning

Helsingfors är indelad i elevupptagningsområden. Om ett barn deltar i kommunal småbarnspedagogik anvisar staden en förskoleplats inom det elevupptagningsområde där barnet bor.

Om ett barn inte deltar i kommunal småbarnspedagogik före förskoleundervisningen ska vårdnadshavaren ansöka om en förskoleplats.

Genom Servicekartan eller via fostrans- och utbildningssektorns rådgivning kan du kontrollera vilka daghem och skolor som erbjuder förskoleundervisning på svenska i ditt område.

Grunderna för antagning till förskoleundervisning

Ett barn som deltar i kommunal småbarnspedagogik anvisas en förskoleplats inom det egna elevupptagningsområdet för förskoleundervisningen. Vid anvisandet av förskoleplats beaktar staden vilken skola barnet enligt sin hemadress ska fortsätta till efter förskoleåret. 

Under förskoleundervisningsåret samarbetar man med skolan. Barnet anvisas en förskoleplats så att resan till förskolan är så kort och trygg som möjligt för barnet.

Om du inte tar emot den förskoleplats som har anvisats förfaller platsen och vårdnadshavaren ska ansöka om en plats vid önskat verksamhetsställe under ansökningstiden för förskoleundervisningen.

Om ett barn inte har deltagit i kommunal småbarnspedagogik före förskoleundervisningen ska vårdnadshavaren också ansöka om en förskoleplats. Vårdnadshavaren kan i ansökan lägga fram ett till två önskemål om förskoleundervisningplats.
26.11.2020 09:45