Hoppa till innehållet

Förskoleundervisningens läroplan

Utgående från läroplanen för förskoleundervisning i Helsingfors utarbetar varje daghem eller skola som ordnar förskoleundervisning en plan för förskoleundervisning och barnomsorg som styr den egna verksamheten.

Förskoleundervisningen planeras i samråd med skolan i området. Genom samarbetet garanterar man att barnets uppväxt och inlärning stöds med lika målsättningar i dagvården, förskoleundervisningen och skolan. Förskoleundervisningen möjliggör en naturlig övergång till skolan

Inlärningsplan för barnets förskoleundervisning

Under året i förskolan gör man tillsammans med vårdnadshavarna upp en individuell inlärningsplan för barnets förskoleundervisning. I den här planen beaktas barnets intresseområden och personliga uppväxt- och utvecklingsmål.13.01.2020 13:54