Hoppa till innehållet

Anställa en barnskötare i sitt hem

Med hemvårdsstödet kan familjen anställa en barnskötare i sitt hem för ett barn under tre år och med privatvårdsstödet kan familjen anställa en barnskötare i sitt hem för ett barn under skolåldern. Man kan också anställa en barnskötare tillsammans med en annan familj.

När familjen anställer en barnskötare till hemmet är familjen en arbetsgivare och man ska skriva ett arbetsavtal med den barnskötare som valts för jobbet. Hemvårdsstödet och privatvårdsstödet består av vårdpenningen, ett inkomstbundet vårdtillägg och Helsingforstillägget som betalas i anslutning till privatvårdsstödet.

 • Om familjen vill anställa en barnskötare i hemmet ska man själv leta och välja ut en barnskötare.
 • Barnskötaren som familjen har valt eller familjen ska boka ett möte för barnskötaren och ämbetsverkets sakkunnige så att barnskötaren får kommunens godkännande.
  Mötet bokas via barnomsorgsverkets servicerådgivning
  tfn 09 3104 4986
  mån–fre kl. 10–16
 • Barnskötaren ska ta med sig en identitetshandling, en kopia av arbetsavtalet och FPA:s blankett Utredning – Stöd för privat vård av barn – Dagvårdsproducent (blankett WH2).
 • Blanketten finns på FPA:s webbplats.
 • Staden skickar efter mötet WH2-blanketten och en kopia av arbetsavtalet till FPA.
 • Familjen fyller i och skickar också in en ansökan om privatvårdsstöd till FPA (blankett WH1: Ansökan – Stöd för hemvård av barn – Stöd för privat vård av barn).
  Blanketten finns på FPA:s webbplats.
 • Barnskötaren ska åtminstone ha avgångsbetyg från grundskolan. Barnskötaren kan inte vara en person som bor i samma hushåll eller en au pair.
 • Av arbetsavtalet ska följande framgå: arbetsgivare och arbetstagare, arbetsavtalets längd, daglig arbetstid, lön och utbetalningsdag, barnen som barnskötaren tar hand om, arbetsuppgifter och uppsägningstid.
 • FPA fattar besluten och meddelar dem till familjen och barnskötaren.
 • Det är familjens uppgift att inskola barnskötaren och övervaka arbetet.
 • Familjen ska i egenskap av arbetsgivare begära att få se barnskötarens brottsregisterutdrag. Barnskötaren ska beställa det hos rättsregistercentralen på adressen oikeusrekisterikeskus@om.fi.
 • Familjen ska betala kostnaderna som åligger mindre arbetsgivare, mer information finns på www.palkka.fi. Anvisningar om arbetsgivarens kostnader finns även på adresserna: www.hoitopaikka.net och www.palkkaus.fi
 • Man kan också skaffa sig en barnskötare vid förmedlingsföretag. Då kan familjen använda hushållsavdraget som stödform.
  Mer information finns i FPA:s broschyr Hushållet som arbetsgivare (pdf på finska).

Mer information

När du anställer en privat vårdare (FPA)

Anställningsfrågor på arbetsförvaltningens webbplats

Mall av arbetsavtalsblankett på webbplatsen suomi.fi06.12.2019 10:15

Privatvårdsstöd

Familjen kan anställa en barnskötare i sitt hem också med privatvårdsstödet, vilket man ansöker om hos FPA. Stödbeloppet varierar bland annat beroende på barnets ålder.