Hoppa till innehållet

Hemvårdsstöd och Helsingforstillägg

Hemvårdsstöd kan sökas av familjer som har barn under 3 år. Hemvårdsstöd utbetalas inte för barn som får småbarnspedagogik ordnad av kommunen.

Du ansöker om hemvårdsstöd med Helsingforstillägg från FPA.

Hemvårdsstödet omfattar:

  • vårdpenning
  • vårdtillägg
  • Helsingforstillägg.

Obs! Hemvårdsstödets Helsingforstillägg förändrades den 1.6.2021. Läs mer: Kundmeddelande - Ändring i kommuntillägget till hemvårdsstödet från och med 1.6.2021 (pdf)

Hemvårdsstödet från och med 1.6.2021:

Hemvårdsstöd Vård-
penning *
Vård-
tillägg**
Helsingfors-
tillägg***
Stöd
sammanlagt
När familjen har barn under 1 år 342,95 0-183,53 264 606,95-790,48
För barn som
fyllt 1 år men är
under 3 år
342,95 0-183,53 0 342,95-526,48

* För familjens övriga barn under 3 år utbetalas 102,67 euro/barn. För barn över 3 år men under skolåldern
utbetalas 65,97 euro/barn.
** Vårdtillägget fastställs enligt familjens inkomster och utbetalas bara för ett barn.
*** Helsingforstillägget betalas endast för det yngsta barnet i familjen som familjen får hemvårdsstöd för.

Helsingforstillägget för adoptivbarn 

Obs! Helsingforstillägget för adoptivbarn har förändrats från och med 1.6.2021. Läs mer: Kundmeddelande - Ändring i Helsingforstillägget för adoptivbarn från och med 1.6.2021

Stöd för flerlingsfamiljer är avsett för familjer som fått eller adopterat flera barn på en gång. 

10.09.2021 10:29