Hoppa till innehållet

Hemvårdsstöd och Helsingforstillägg

Hemvårdsstöd kan sökas av familjer som har barn under 3 år som inte är i dagvård ordnad av kommunen. Hemvårdsstöd med Helsingforstillägg ansöks från FPA.

Hemvårdsstödet omfattar

  • vårdpenning
  • vårdtillägg
  • Helsingforstillägg.

Obs! Hemvårdsstödets Helsingforstillägg förändras från och med den 1.6.2021, (pdf)

Hemvårdsstöd Vård-
penning
Vård-
tillägg*
Helsingfors-
tillägg**
Stöd
sammanlagt
När familjen har barn under 1,5 år 338,34 0-181,07 264 602,34-784,41
När familjen har barn mellan
1,5-2 år
338,34 0-181,07 218,64 556,98-738,05
För barn som
fyllt 2 år men
under 3 år
338,34 0-181,07 0 338,34-519,41

*Vårdtillägget fastställs enligt familjens inkomster.
**Helsingfors-tillägget betalas endast för det yngsta barnet i familjen.

För syskon som är under 3 år betalas ett stöd som uppgår till sammanlagt 102,17 euro/barn.

För syskon som är över 3 år med under skolåldern betalas ett stöd som uppgår till sammanlagt 65,05 euro/barn

Helsingforstillägget för adoptivbarn för familjer som fått ett adoptivbarn som har fyllt 2 år.

Stöd för flerlingsfamiljer är avsett för familjer som fått eller adopterat flera barn på en gång. 

19.01.2021 09:23