Hoppa till innehållet

Privat småbarnspedagogik

FPA kan bevilja privatvårdsstöd för familjer som väljer privat småbarnspedagogik.

Privat småbarnspedagogik kan vara

Det privata daghemmet eller familjedagvårdaren fastställer vårdavgiften. Familjen kan ansöka om privatvårdsstöd hos FPA för vårdavgiften.

Fostrans- och utbildningssektorn övervakar och styr verksamheten hos producenterna av privat småbarnspedagogik. Chefen för småbarnspedagogiken, Jenni Tirronen, ansvarar för övervakningen och styrningen av de svenska privata daghemmen, jenni.tirronen@hel.fi, tfn 09 310 73014. För den finska och de övriga privata daghemmen ansvarar områdeschef Riikka Reunanen, riikka.reunanen@hel.fi, tfn 09 310 32641.

Privata serviceproducenter är skyldiga att utarbeta en plan för egenkontroll för att garantera att den småbarnspedagogiska verksamheten är säker och högkvalitativ. Planen för egenkontroll är den huvudsakliga tillsynsmetoden för att garantera säkerheten och kvaliteten. Valvira ger närmare information om vad som ska ingå i planen och hur den ska följas upp. 
Mer information om tillsynen och egenkontrollen av småbarnspedagogik

Privata daghem enligt postnummer

Privata daghem i alfabetisk ordning05.10.2021 13:34