Hoppa till innehållet

Privat dagvård

FPA kan bevilja privatvårdsstöd för familjer som väljer privat dagvård.

Privat dagvård kan vara

Du ansöker till den privata daghemsvården genom att själv kontakta det privata daghemmet. En producent av privat dagvård beslutar vilka barn som väljs till dagvården, och det ingås alltid ett skriftligt vårdavtal mellan vårdnadshavaren och serviceproducenten. Dagvårdsproducenten fastställer också vårdavgiften. Alla familjer kan ansöka om privatvårdsstöd hos FPA för vårdavgiften.

Privat dagvård är ett tryggt alternativ för familjer. Staden samarbetar med serviceproducenterna och övervakar och styr verksamheten hos producenterna av privata dagvårdstjänster.

Privata daghem enligt postnummer

Privata daghem i alfabetisk ordning06.12.2019 10:11