Hoppa till innehållet

Privatvårdsstöd

Familjer som väljer privat småbarnspedagogik kan få privatvårdsstöd från FPA. Stödet kan betalas ut direkt efter att föräldrapenningen tagit slut.

Privatvårdsstödet består av vårdpenning, inkomstbundet vårdtillägg och Helsingforstillägget.

Privatvårdsstöd Vård-
penning
Vård-
tillägg*
Helsingfors-tillägg** Stöd sammanlagt
Daghemsvård,
barn under 3 år

174,59

0-146,82

600,00

774,59-921,41

Daghemsvård,
barn över 3 år

174,59

0-146,82

340,00

514,59-661,41

Familjedagvård,
barn under 3 år

174,59

0-146,82

320,00

494,59-641,41

Familjedagvård,
barn över 3 år

174,59

0-146,82

160,00

334,59-481,41

Vårdare som
anställs i hemmet,
barn under 3 år

174,59

0-146,82

500,00

674,59-821,41

Vårdare som
anställs i hemmet,
barn över 3 år

174,59

0-146,82

160,00

334,59-481,41

* Vårdtillägget fastställs enligt familjens inkomster. Om familjen får vårdtillägg betalas ett extra Helsingforstillägg på 60 euro åt familjen.
** Helsingforstillägget betalas ut om barnet får småbarnspedagogisk heldagsvård, det vill säga om vårdtiden är över 25 timmar i veckan. 

Ansökan om stöd

Barnets förälder ansöker om stöd från FPA antingen elektroniskt eller med blanketten WH1 - Ansökan om stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn.

Utbetalning av stöd

FPA betalar stödet för privat vård direkt till det privata daghemmet, den privata familjedagvårdaren eller den vårdare som familjen anställt i hemmet.

Klubbar

Barnet kan inte delta i lekverksamhetens klubbar om familjen får privatvårdsstöd.

Ytterligare information

Privatvårdsstödet på FPA:s webbplats.16.08.2021 13:35

Anställa en barnskötare i sitt hem

Med hemvårdsstödet kan familjen anställa en barnskötare i sitt hem för ett barn under tre år och med privatvårdsstödet kan familjen anställa en barnskötare i sitt hem för ett barn under skolåldern. Man kan också anställa en barnskötare tillsammans med en annan familj.