Hoppa till innehållet

Ersättning för barn födda 2014

Från och med augusti 2018 erbjuder den kommunala småbarnspedagogiken avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringarna. Denna småbarnspedagogik ges fyra timmar per dag, 20 timmar per vecka.  Nämnden för fostran och utbildning beslutade på sitt sammanträde den 17 april 2018 att betala ersättning för barn födda 2014 även till den privata småbarnspedagogiken. 

Beloppet som utbetalas till privata serviceproducenter gör det möjligt att sänka barnomsorgsavgiften så att barnen kan fortsätta i den privata barnomsorgsenheten, eventuellt även inom förskoleundervisningen året efter. 

Ersättningsbelopp

Ersättningen som uppgår till 160 euro utbetalas till den privata småbarnspedagogiken för perioden augusti–maj (10 månader).

Ansöka om ersättning

För att få ersättningen ska serviceproducenten fylla i blanketten Ansökan om ersättning för 5-åringar födda 2014

I ersättningsansökningen nedtecknas namnen på barnen födda 2014, startdatumet för barnomsorgen och senare även slutdatumet. Till den första ansökan om ersättning bifogas en bilaga över barn födda 2014 som undertecknats av barnens föräldrar och serviceproducenten. 

Förbindelse

I ersättningsansökan förbinder sig serviceproducenten att allokera ersättningen till reducering av barnomsorgsavgiften för 5-åringar. 

Utbetalning av ersättningen

Ersättningsansökan skickas in tidigast den 20:e innevarande månad och ersättningen utbetalas senast den 15:e nästföljande månad. De första ansökningarna ska alltså skickas in tidigast den 20 augusti.

Ansökningarna skickas till adressen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Varhaiskasvatus ja esiopetus
Eeva Tiihonen
PL  51300, 00099 Helsingin kaupunki
06.12.2019 10:14

Anvisningar för privata dagvårdsproducenter

Serviceproducenten upprättar en plan för egenkontroll för att säkerställa kvaliteten av sina tjänster. I planen utses personerna som är ansvariga för verksamheten och som responsen ska adresseras till.