Hoppa till innehållet

För producenter av klubbverksamhet

Helsingfors barnomsorgsverk stöder klienterna inom privat klubbverksamhet med en servicesedel.

Servicesedelns värde är 100 euro per månad och barn. Utöver detta kan serviceproducenten ta ut en klientavgiftsandel som serviceproducenten själv fastställer.

Vad krävs av producenterna av klubbverksamhet?

Serviceproducenterna ska uppfylla följande krav på tjänstens kvalitet och innehåll:

  • Klubbens personaldimensionering är högst tretton barn per ledare.
  • Personalen har lämplig utbildning eller erfarenhet av motsvarande verksamhet.
  • Klubben har en verksamhetsplan.
  • Staden har godkänt klubblokalen för klubbverksamhet.
  • Brandmyndigheten har godkänt klubblokalen.
  • Producenten finns i förskottsuppbördsregistret.
  • Producenten har en olycksfallsförsäkring för barnen som deltar i verksamheten.
  • Klubben ska helst ha en egen webbplats.

Barnomsorgsområde och deras chefer06.12.2019 10:14

Att bli servicesedelproducent

Ansökan om att bli servicesedelproducent kan ställas året om. Alla producenter som uppfyller förutsättningarna och kriterierna för klubbverksamheten godkänns som servicesedelproducenter.