Hoppa till innehållet

Att bli servicesedelproducent

Ansökan om att bli servicesedelproducent kan ställas året om. Som ansökningsblankett används regionförvaltningsverkets blankett: Anmälan om eller ändring av produktion av privat småbarnspedagogik

Producenten skaffar själv klubblokalerna och miljöcentralens godkännande för dem.

Serviceproducenten lämnar in regionförvaltningsverkets blankett Anmälan om privat socialservice jämte bilagor till chefen för det barnomsorgsområde där klubben är verksam.

Alla producenter som uppfyller förutsättningarna och kriterierna för klubbverksamheten godkänns som servicesedelproducenter. Chefen för barnomsorgsområdet meddelar serviceproducenten om att verksamheten godkänts. De serviceproducenter som godkänts tas med på listan över servicesedelproducenter.07.05.2020 11:41