Hoppa till innehållet

För privata dagvårdsproducenter

Helsingfors stad övervakar den privata dagvården. Angående verksamhetsstart vid ett privat daghem ska man kontakta 
chefen för barnomsorgsområdet. Om man vill blir en privat familjedagvårdare ska man kontakta familjedagvårdsledaren.

Privata daghem, familjedagvårdare och barnskötare som är anställda i hemmet ska fylla i FPA:s blankett ”Utredning – Stöd för privat vård av barn – Dagvårdsproducent” (blankett WH2) före verksamhetsstart. Blanketten finns på FPA:s webbplats.

Webbsidan om privatvårdsstödet för privata dagvårdsproducenter finns på FPA:s webbplats i avsnittet Privata dagvårdsproducenter.

Till privatvårdsstödet beviljas Helsingforstillägget som betalas av FPA.06.12.2019 10:13

Anvisningar för privata dagvårdsproducenter

Serviceproducenten upprättar en plan för egenkontroll för att säkerställa kvaliteten av sina tjänster. I planen utses personerna som är ansvariga för verksamheten och som responsen ska adresseras till.