Hoppa till innehållet

Anmälning till grundskolan

Hösten 2020 börjar läroplikten för barn födda år 2013.

Sektorn för fostran och utbildning skickar i början av januari ut informationspaketet Välkommen till skolan till dem som ska börja skolan nästa höst. Paketet innehåller ett meddelande om att läroplikten börjar och broschyren Välkommen till skolan och broschyren.

Till dem som ska börja skolan nästa höst skickar fostrans- och utbildningssektorn i månadsskiftet oktober-november broschyren Välkommen till skolan. Ett meddelande om att läroplikten börjar skickas i början av januari.

Anmälningen till skolan kan ske antingen genom ett besök i skolan torsdagen den 23 januari 2020 kl. 8.00–10.00 eller 17.00–19.00 eller elektroniskt den 7–23 januari 2020 på adressen wilma.edu.hel.fi. I vissa fall är det inte möjligt att göra anmälan elektroniskt (se Anmälan i skolan).

Ta med meddelandet om läroplikt till skolan. I meddelandet finns adressen till den närskola som anvisats på basis av bostadsadressen och barnets modersmål. I fall skolan har flera enheter framgår det på skolans hemsida i vilka enheter anmälningar tas emot. I skolan får du de blanketter som behövs och råd om olika praktiska saker.

Om du ansöker om en plats för ditt barn i en annan skola än den anvisade närskolan ska du anmäla barnet i den skola du söker till den 23 januari 2019. Om barnet antas till en annan skola än närskolan, har han eller hon inte längre en ovillkorlig rätt till en plats i sin närskola. 

Mer information och handledning om den elektroniska anmälningen får du vid infodisken på sektorn för fostran och utbildning. 

Barn med invandrarbakgrund som bor permanent i Finland är läropliktiga. Om barnet inte har tillräckliga språkliga färdigheter för att delta i den grundläggande utbildningen kan han eller hon anmälas till förberedande undervisning. 

Om barnet får förskoleundervisning i en privat eller statlig skola och fortsätter i denna skola i årskurs 1 på hösten, ombeds vårdnadshavaren underrätta rektorn i den närskola som nämns i meddelandet om läroplikt.

Om familjen flyttar till Helsingfors efter anmälningsdagen och vill ha barnet antaget till närskolan ska vårdnadshavaren kontakta rektorn, som sedan fattar ett elevantagningsbeslut. Vilken skola som enligt bostadsadressen är närskola framgår av Servicekartan.10.01.2020 12:49