Hoppa till innehållet

Anmälan till grundskolan

Hösten 2022 börjar läroplikten för barn födda år 2015. Alla barn som är permanent bosatta i Finland är läropliktiga. Om barnet inte har tillräckliga språkliga färdigheter i svenska eller finska för att delta i den grundläggande utbildningen kan värdnadshavaren anmäla barnet till förberedande undervisning. Till den förberedande undervisningen kan man anmäla sig året runt.

Brochyren Välkommen till skolan

Till dem som ska börja skolan nästa höst skickar fostrans- och utbildningssektorn i slutet av november 2021 broschyren Välkommen till skolan (pdf). Meddelandet om att läroplikten börjar skickas ut genom tjänsten Suomi.fi från och med onsdag 5.1.2021.

Anmälning till skolan

Anmälningen till skolan sker huvudsakligen elektroniskt den 5–30.1.2022 genom e-tjänsten Asti på adressen asti.hel.fi.  Du kan också läsa mer om den elektroniska anmälan här: Elektronisk anmälan.

I vissa fall måste anmälan göras genom ett besök i skolan. Detta gäller exempelvis om barnet ska börja grundskolan ett år före eller efter att läroplikten börjat gälla, om du vill byta den svenska närskola som anges i meddelandet om läroplikt till en finsk närskola eller tvärtom eller om barnet är i behov av särskilt stöd. Läs mer om anmälan i skolan.

Anmälan i skolan görs den 26 januari 2022 kl. 8.00–10.00.

Om barnet får förskoleundervisning i en privat eller statlig skola och fortsätter i denna skola i årskurs 1 på hösten, ombeds vårdnadshavaren underrätta rektorn i den närskola som nämns i meddelandet om läroplikt.

Om du ansöker om en plats för ditt barn i en annan skola än den anvisade närskolan ska du anmäla barnet i den skola du söker till den 26 januari 2022. Om barnet antas till en annan skola än närskolan, har han eller hon inte längre en ovillkorlig rätt till en plats i sin närskola.

Elever som flyttar till Helsingfors

När en familj flyttar till Helsingfors ska vårdnadshavare ta kontakt med rektorn i närskolan. Den egna närskolan framgår av Servicekartan.

Om barnet inte kan svenska eller finska, kommer hen att börja i förberedande undervisning. Barnet kan anmälas till förberedande undervisning direkt när hen har flyttat till Helsingfors.23.05.2022 09:42