Hoppa till innehållet

Anmälning till grundskolan

Hösten 2021 börjar läroplikten för barn födda år 2014. Alla barn som är permanent bosatta i Finland är läropliktiga. Om barnet inte har tillräckliga språkliga färdigheter för att delta i den grundläggande utbildningen kan hen anmälas till förberedande undervisning

Brochyren Välkommen till skolan

Till dem som ska börja skolan nästa höst skickar fostrans- och utbildningssektorn i slutet av november 2020 broschyren Välkommen till skolan. Ett meddelande om att läroplikten börjar skickas i början av januari.

Anmälning till skolan

Anmälningen till skolan sker huvudsakligen elektroniskt den 13–29 januari 2021 genom e-tjänsten Asti på adressen asti.hel.fi. Mer information om den elektroniska anmälan ges i samband med meddelande om läroplikt som skickas ut vid årsskiftet. Du kan också läsa mer om den elektroniska anmälan här: Elektronisk anmälan.

I vissa fall måste anmälan göras genom ett besök i skolan. Detta gäller exempelvis om barnet ska börja grundskolan ett år före eller efter att läroplikten börjat gälla, om du vill byta den svenska närskola som anges i meddelandet om läroplikt till en finsk närskola eller tvärtom eller om barnet är i behov av särskilt stöd. Läs mer om anmälan i skolan.

Anmälan i skolan görs den 20 januari 2021 kl. 8.00–10.00 eller 17.00–19.00

Om barnet får förskoleundervisning i en privat eller statlig skola och fortsätter i denna skola i årskurs 1 på hösten, ombeds vårdnadshavaren underrätta rektorn i den närskola som nämns i meddelandet om läroplikt.

Om du ansöker om en plats för ditt barn i en annan skola än den anvisade närskolan ska du anmäla barnet i den skola du söker till den 29 januari 2021. Om barnet antas till en annan skola än närskolan, har han eller hon inte längre en ovillkorlig rätt till en plats i sin närskola.

Till skolan anmäler man sig elektroniskt eller genom att besöka skolan (PDF)

Elever som flyttar till Helsingfors

När en familj flyttar till Helsingfors ska vårdnadshavare ta kontakt med rektorn i närskolan. Den egna närskolan framgår av Servicekartan.

Om barnet inte kan svenska eller finska, kommer hen att börja i förberedande undervisning. Barnet kan anmälas till förberedande undervisning direkt när hen har flyttat till Helsingfors.10.02.2021 15:17