Hoppa till innehållet

Elektronisk anmälan

Barn som börjar årskurs ett kan anmälas elektroniskt

Anmälan till den egna närskolan sker via e-tjänsten Asti på adressen asti.hel.fi 5–30.1.2022. Den närskola som har anvisats barnet finns angiven i meddelandet om läroplikt som skickas ut via tjänsten Suomi.fi från och med onsdag 5.1.2022.

Anvisningar för anmälan

Inloggning

Öppna webbläsaren i din dator, pekdator eller smarttelefon.

 • Gå till adressen asti.hel.fi
 • Välj språk överst till höger på sidan
 • Klicka på Suomi.fi-identifikation
 • Identifiera dig på det sätt som du har valt
 • Välj Fortsätt
 • Välj Fortsätt till tjänsten
 • Kontrollera dina uppgifter och fortsätt.

Anmälan till skolan

 1. När anmälan är öppen ser du ett meddelande om det. Klicka på Fortsätt till anmälan
 2. Välj Anvisad närskola och klicka på Fortsätt.
 3. Välj önskat A1-språk och klicka på Fortsätt*). Förhandsgranska ansökan och kontrollera att uppgifterna är korrekta.
 4. Klicka på Sänd ansökan.

*) I svenskspråkiga skolor är A1-språket alltid finska.
Finska kan antingen studeras som A1-finska eller
som modersmålsinriktad finska.
13.10.2021 15:12