Hoppa till innehållet

Vanliga frågor om anmälan till skolan

Hur bestäms det vilken skola som är barnets närskola?
Staden är indelad i elevupptagningsområden och närskolan anvisas enligt bostadsadressen och barnets modersmål. Utbildningsnämndens svenska sektion har slagit fast principerna för elevantagningen. Läs mer

Mitt barns närskola har flera enheter med årskurs 1. Kan jag välja vilken enhet barnet ska gå i?
Ni har möjlighet att önska vilken enhet ert barn ska gå i. Om ni anmäler ert barn elektroniskt kan ni under rubriken "Andra önskemål" ange er önskan. Om ni anmäler ert barn genom att besöka skolhuset, vänligen se skolans hemsida för information om på vilka enheter anmälningar tas emot den 23.1.2020. 

Vad ska föräldrarna göra om de inte tar emot den anvisade skolplatsen?
De ska underrätta den skola som är anvisas som närskola.

Vad ska föräldrarna göra om de ansöker om en plats i en annan skola än den anvisade närskolan? Hur länge finns platsen i barnets egen skola kvar?
En vårdnadshavare som vill ansöka om en plats för sitt barn i en annan skola än den närskola barnet anvisas i meddelandet om läroplikt ska på anmälningsdagen gå till den önskade skolan och anmäla barnet där. När en plats tas emot i en annan skola än närskolan går rätten till en plats i närskolan förlorad. Om eleven senare vill flytta till närskolan är detta möjligt bara om det finns plats där.

Vem ska man kontakta om man vill ha en skolplats genom andrahandsantagning?
Vårdnadshavaren ska kontakta rektorn i den önskade skolan.

Jag vill att mitt barn går i samma skola och placeras i samma klass som bästa kompisen. Beaktas sådana önskemål?
Kamratförhållanden beaktas inte när det bestäms vilken skola som är närskola. Om kamrater har antagits till samma skola försöker rektorn i allmänhet beakta önskemål när klasser bildas.19.12.2019 13:50