Hoppa till innehållet

Elevantagning

Helsingfors är indelat i elevupptagningsområden. Staden anvisar varje barn en plats i grundskolan i det egna området, den så kallade närskolan. Den skolbyggnad som ligger närmast barnets hem är inte nödvändigtvis barnets närskola. Du kan kontrollera vilken som är barnets närskola på servicekartan eller via sektorns rådgivningstjänster.

Alla barn som är fast bosatta i Finland är läropliktsskydliga. Om barnet inte har tillräckliga språkliga färdigheter i svenska eller finska för att delta i den grundläggande utbildningen kan värdnadshavaren anmäla barnet till förberedande undervisning. Till den förberedande undervisningen kan man anmäla sig året runt.

Till närskolan antas i första hand elever från det egna området. Om det finns plats kan även elever från andra områden antas. Då får vårdnadshavarna själva stå för eventuella resekostnader.

Barnet har på vissa grunder rätt att få en plats i en annan skola än närskolan. Dessa grunder sammanhänger med språkstudier, språkbad eller hälsomässiga eller andra särskilda skäl.

Intensifierad undervisning eller tvåspråkig undervisning

Skolorna kan erbjuda intensifierad undervisning eller tvåspråkig undervisning. Till sådan undervisning antas elever från alla områden i staden på basis av lämplighetstest.

Eleven kan senare byta tillbaka till närskolan endast om det finns plats i skolan.

Antagning av elever till de svenska skolorna från den 1.1.2022 (pdf)23.05.2022 09:46